__________________________________

Om PKU-föreningen och medlemsavgift

Årsavgift för 2015

Syftet med föreningen är att göra livet lättare för barn och vuxna med PKU och anhöriga. Vi sprider nyheter om lämpliga matprodukter och recept genom pku.se och på facebooksidorna ”pku rockar fett” och ”pku recept”. Vi arbetar för ett gott samarbete mellan sjukvård och patienter och för att sprida upplysningar om forskning och utveckling av nya mediciner, mm. Senast i november publicerades forskningsrapporter på pku.se.

 

Tidigare gav vi ut en tidning två gånger per år men för att hushålla med föreningens medel har vi istället valt att publicera informationen på pku.se. Den är tillgänglig för alla och vi har valt den lösningen för att inte utesluta någon.


Till skillnad från många andra länder får inte Svenska PKU-föreningen några bidrag från staten. För att föreningen ska kunna fortsätta driva viktiga frågor är den i behov av medlemsintäkterma. Utan dessa kan inte föreningen fortsätta sitt viktiga arbete. Allt arbete i föreningen är ideellt. 

 

Medlemsavgiften är 250 kr per familj för år 2015 som sätts in på plusgiro 184296-2. Vi är tacksamma om betalning görs senast 31/12 2014.

 

Vi önskar er alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

Styrelsen

Rapport från ESPKU Kroatien

läs Eva Falk-Carlssons rapportering från ESPKU-konferensen i Kroatien.

PKU Lophlex LQ får ändrad sammansättning och utseende

Se bipacksedel till Lophlex LQ.

PKU Cooler Citrus och PKU Cooler Kaffe byter namn

PKU Cooler Citrus och PKU Cooler Kaffe byter namn till PKU Air, läs mer!

Sommarkollo på barnens Ö

I sommar har 5 barn i åldern 10-12 år (man ska fylla i år, minst 10 och max 12) möjlighet att söka en plats på Danones populära kollo på Barnens Ö i Norrtäljeskärgård. Nutricia står för kostnaden på 5000 kr per barn. Läs mer här och öppna anmälningsformulär. Anmälan ska göras senast 2 juni!

Resestipendium till ESPKU den 23-26 oktober 2014

I år vill Navamedic ge en person möjlighet att delta på ESPKU (europeiska pkuföreningen) i Zagreb.  Stipendiet ska ge en person som är medlem i svenska pkuföreningen möjlighet att träffa andra med PKU och uppdatera sig på området. Resestipendiet ligger på 6000 kr och ska täcka resekostnader samt konferensavgift.

Läs mer...

Sida 1 av 7