Styrelsen

STYRELSEN

I styrelsen för Svenska PKU-föreningen sitter åtta ledamöter som valdes vid den senaste föreningsstämman. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad av att jobba ideelt i föreningen.

Namn

Befattning

Kontakt

Marcus Strandepil

Ordförande

Kicki Hagelin

Kassör / förvaltare


Nicki Nordh

Forskning och utveckling


Micha Kuchar

Ledamot


Rebecca Wictor

Event i ost


Simon Bengtsson

Event i syd


Maria Alsterberg

Event i väst


Bengt Larsten

Webmaster


Svenska PKU-föreningen

Kontakt

Postgironummer

184296-2


Årsmedlemsavgift

250 kr


Kokbok (lär mer här)

400 kr

DVD Vad är PKU?

100 kr för medlemmar

150 kr för övriga

Ordförande

Kontaktuppgifter

Många familjer ställer upp med stöd

Ordförande

© Copyright Svenska PKU-föreningen. All Rights Reserved.