Till dig som har PKU

SVENSKA PKU-FÖRENINGEN

Till dig som har PKU

Vi i Svenska PKU föreningen  känner ju endast till dem som redan är medlemmar.


Därför söker vi på detta sätt kontakt med Dig som inte är medlem och som kanske inte känner till vår patientförening.


Meningen med föreningen är att erbjuda kunskaper, stöd och hjälp PKU are emellan. Vi tror att många nu vuxna med PKU inte har medlemskap, och många av de frågor som föreningen behöver driva gäller just vuxenfrågor, som t ex ersättning för dyr specialkost och aminosyretillägg. Andra frågor gäller havandeskap och kontakt PKU-mödrar emellan och hur vuxenvården bäst skall ordnas i samråd med sjukvården.


Vi tror att Du kan ha både nytta och nöje av medlemskap och Ditt aktiva eller passiva stöd behövs också till andra PKUares fördel. Hos oss får Du tips om nyheter  vad gäller PKUmat  genom vår tidning Fenylventilen. Där kan man också läsa om nyheter hämtade från våra grannländers pku föreningar, från engelska NSPKU och den europiska ESPKU föreningen.  Vi försöker följa och återge utvecklingen vad gäller forskningen i världen, framtida behandlingsmöjligheter etc.


På våra patientläger kan Du möta andra med PKU och både ge och få goda råd, och träffa nya vänner. Också anhöriga och andra intresserade är välkomna. Familjemedlemmar får vara medlemmar utan ytterligare avgift, alltså endast en medlemsavgift per familj.


Vi behöver verkligen ditt stöd och genom att bidraga med årsavgiften på 250 kr hjälper du oss att kunna arbeta för personer med pku; barn, unga och vuxna.


Stöd oss med ditt medlemskap genom att sätta in 250 kr på postgiro nr 184296 – 2


Glöm inte att notera ditt namn på inbetalningen. Skicka därefter ett mail till marcus.strandepil@pku.se med namn, adress, e-postadress och gärna ditt födelseår.


Välkommen i Svenska PKU-föreningen!


© Copyright Svenska PKU-föreningen. All Rights Reserved.